Komisariaty i Posterunki

Komisariaty i Posterunki Policji

Data publikacji 05.01.2023

Komisariat Policji I w Rzeszowie

komendant
komisarz Grzegorz Kot
sekretariat - telefon: 47 82 138 05

zastępca komendanta
podinspektor Seweryn Bem
tel. 47 821 3802

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I
aspirant sztabowy Jacek Cioch
tel.: 47 82 138 60


 

Komisariat  Policji II w Rzeszowie

komendant
podinspektor Piotr Janiec
sekretariat - telefon: 47 82 135 55

zastępca komendanta
nadkomisarz Wojciech Dziuban
tel. 47 821 3552

  Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant sztabowy Wojciech Filip
tel.: 47 82 135 70

Posterunek Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Komisariatu Policji II w Rzeszowie

 

Kierownik Posterunku Policji
aspirant Mateusz Jarosz
tel. 47 821 39 60

 


 
Komisariat  Policji Rzeszów Śródmieście


komendant
 aspirant Łukasz Barański
sekretariat - telefon: 47 82 136 55


  Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Rzeszów Śródmieście
ul. Lubelska 11, 35 241 Rzeszów

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
aspirant sztabowy Leszek Raczak 
tel.: 47 82 136 71

 Komisariat Policji w Sokołowie Małopolskim


komendant
podinspektor Paweł Suski
sekretariat- telefon: 47 82 137 55

Posterunek Policji w Kamieniu
Komisariatu Policji w Sokołowie Małopolskim
 

kierownik 
aspirant sztabowy Krzysztof Kolano
tel.:  47 82 139 41


 

Komisariat Policji w Tyczynie


 komendant
komisarz Tomasz Bajda
telefon: 47 82 137 85


Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
starszy aspirant Waldemar Kruczek
tel.: 47 82 137 83

 Komisariat Policji w Boguchwale

komendant
  aspirant sztabowy Grzegorz Oliwa
sekretariat - telefon:  47 82 137 35


Kierownik Rewiru Dzielnicowych
aspirant Mariusz Marcinkowski
tel.: 47 82 137 33

 Komisariat Policji w Dynowie


  komendant
podkomisarz Mariusz Pilszak
sekretariat - telefon:  47 82 139 15

Posterunek Policji w Błażowej
Komisariatu Policji w Dynowie

Kierownik Posterunku Policji w Błażowej
aspirant Agnieszka Płonka
tel.: 47 82 139 31

   Komisariat Policji w Głogowie Małopolskim


komendant
podkomisarz Krystian Mazur
sekretariat - telefon: 47 82 135 01


kierownik rewiru dzielnicowych
aspirant sztabowy Krzysztof Filipowicz
tel.: 47 82 135 05


 

Komisariat Policji w Trzebownisku
z siedzibą w Nowej Wsi 387


  Komendant
aspirant sztabowy Maciej Modlisz
telefon:  47 82 137 00

kierownik rewiru dzielnicowych
aspirant  Maciej  Buryło
tel.:  47 82 137 14

Powrót na górę strony