Struktura organizacyjna KMP w Rzeszowie

Data publikacji 23.05.2024

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie

inspektor Bogusław Kania

 

 

I ZastępcA Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

młodszy inspektor Marek Worek

 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie

młodszy inspektor Wacław Sudoł 

 

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego

Sekretariat Komendanta

telefon: 47 821 33 05
fax: 47 821 33 09

 e-mail: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl

Korespondencja e-mailowa odbierana jest w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30


Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego

aspirant sztabowy Magdalena Żuk
telefon: 47 821 33 08
telefon komórkowy: 510-997-153

Wydział Kryminalny

naczelnik
podinspektor Marek Cisek
sekretariat - telefon: 47 821 33 25

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

naczelnik
komisarz Konrad Peszuk
sekretariat - telefon:
47 821 33 34

 

Referat Techniki Kryminalistycznej

kierownik
starszy aspirant Piotr Makara
telefon:
47 82 133 28

Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

naczelnik
podinspektor Piotr Preisner
sekretariat - telefon: 47 821 33 37

 Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

naczelnik
aspirant sztabowy Robert Duliński
sekretariat - telefon: 47 821 32 35

Wydział Prewencji

naczelnik
podkomisarz Mariusz Jajuga
sekretariat - telefon: 47 821 33 45

Wydział SZTAB POLICJI

naczelnik
podkomisarz Krzysztof Kopala
sekretarat - telefon:
47 821 34 25

Wydział do spraw WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW W RUCHU DROGOWYM

  naczelnik
komisarz Grzegorz Dyk
                                sekretarat - telefon:
47 821 34 55                                  

Wydział Ruchu Drogowego

naczelnik
aspirant sztabowy Janusz Drozd
sekretariat - telefon:
47 821 33 55

Wydział Kadr i Szkolenia

naczelnik
podinspektor Mariusz Zawartka
sekretariat - telefon:
47 821 34 65

WYDZIAŁ Łączności i Informatyki

naczelnik
Rafał Nowak
telefon: 47 821 32 01

Wydział Wspomagający

naczelnik
Dorota Wolanin
telefon:
47 821 33 80

Wydział BEZPIECZEŃSTWA Informacji

naczelnik
podinspektor Piotr Filip
telefon:
47 821 33 63

Powrót na górę strony