Mapa zagrożeń

Konsultacje społeczne - wnioski i propozycje działań

Data publikacji 05.01.2023

W lutym rzeszowscy policjanci policjanci spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

W lutym rzeszowscy policjanci  policjanci spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.
 
Od początku lutego na terenie powiatu rzeszowskiego organizowane były konsultacje społeczne.  Podczas spotkań policjanci gromadzili informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Stworzenie map zagrożeń ma zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazując zagrożenie w wybranych kategoriach przestępstw oraz wykroczeń, zwłaszcza tymi szczególnie uciażliwymi. Mając pełny i rzetelny obraz potrzeb społecznych , policja może lepiej dostosować swoje działania, np. częściej kierować w takie miejsca patrole. 


W lutym policjanci Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i podległych komisariatów przeprowadzili 25 konsultacji. 4 z nich przeprowadzono na poziomie powiatowym, 11 na poziomie gminnym i 10 osiedlowym. W konsultacjach uczestniczyło uczestniczyło 750 osób.

 

Jakie wnioski i propozycje działań zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych- kliknij poniżej. 

 

1. Konsultacje społeczne miasto Rzeszów.

2. Konsultacje społeczne powiat rzeszowski.

3. Konsultacje społeczne gmina Rzeszów.

4. Konsultacje społeczne gmina Boguchwała.

5. Konsultacje społeczne gminy Błażowa i Dynów.

6. Konsultacje społeczne gminy Hyżne i Tyczyn.

7. Konsultacje społeczne gminy Świlcza i Głogów Małopolski.

8. Konsultacje społeczne gmina Sokołów Małopolski.

9. Konsultacje społeczne gmina Trzebownisko.

 

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy):


mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl

 

W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne będą kontynuowane przez rzeszowskich policjantów.

Powrót na górę strony